Skip to main content
Chào mừng bạn đến với Siêu thị rượu lớn nhất Việt Nam !       Mời bạn
logo.jpg

Các câu hỏi thường gặp


Cách đăng ký thành viên,tạo lập gian hàng

Cách đăng ký thành viên,tạo lập gian hàng và quyền quản trị gian hàng

QUYỀN QUẢN TRỊ CHỦ GIAN HÀNG
1. Cách đăng ký tạo gian hàng
Từ màn hình giao diện website, để đăng ký thành viên hoặc tạo gian hàng người dùng bấm vào chức năng đăng ký .

Nhập các thông tin về tài khoản người dùng chú ý những trường có dấu * bắt buộc nhập thông tin.
- Nhập người dùng: Nhập tên đăng nhập của bạn vào hệ thống
- Nhập địa chỉ mail chính xác để nếu bạn quên mật khẩu khi đăng ký thì hệ thống sẽ gửi lại mật khẩu đăng nhập vào địa chỉ mail này.
- Nhập mật khẩu: Mật khẩu này tương ứng với tên người dùng đăng ký để đăng nhập vào hệ thống.
- Nhập các thông tin về thành viên vào ô text.
- Đăng ký tạo gian hàng:

o Nếu không đăng ký tạo gian hàng thì bạn chỉ là 1 thành viên.
o Nếu bạn chọn có thì nhập các thông tin tiếp theo:

o Nhập các thông tin về công ty/cửa hàng vào ô text. Chú ý những trường có dấu * bắt buộc nhập thông tin.
o Nhập chính xác mã xác định theo hệ thống. Sau đó bấm vào đăng ký để hoàn tất quá trình đăng ký thành viên & gian hàng.

Sau khi đăng ký xong. Thành viên có tài khoản trên hệ thống & có gian hàng của mình trên website, để quản lý sản phẩm, doanh số bán hàng của gian hàng từ màn hình trang chủ website bấm vào đăng nhập:

Nhập thông tin người dùng & mật khẩu đã đăng ký vào ô text.

2. Thêm mới sản phẩm cho gian hàng
Để thêm mới sản phẩm cho gian hàng, từ danh mục quản trị (menu trái ) bấm vào thêm sản phẩm màn hình hiển thị nhập các nội dung vào ô text.

3. Danh sách sản phẩm của gian hàng
Quản lý danh sách sản phẩm của gian hàng. Từ danh mục quản trị (menu trái ) bấm vào danh sách sản phẩm.

Màn hình hiển thị:
• Bấm vào tên SP để xem chi tiết hoặc bấm vào biểu tượng để xem chi tiết SP.
• Bấm vào biểu tượng để sửa thông tin về sản phẩm, nếu muốn lưu lại các thông tin chỉnh sửa bạn bấm vào chức năng lưu nếu không muốn lưu lại sản phẩm trong danh sách thì bấm chọn chức năng xóa.
4. Quản lý đơn hàng của gian hàng
Khi có khách hàng mua sản phẩm của gian hàng bằng cách đặt hàng trực tuyến (gửi đơn hàng về). thì người quản lý gian hàng đó sẽ biết được những đơn hàng cần xử lý.
Từ danh mục quản trị (menu trái ) bấm vào mục “quản lý đơn hàng”

Màn hình hiển thị:
- Bấm vào các mục tiêu đề gạch chân (mã, ngày tháng…) để thay đổi cách sắp xếp.
- Bấm vào biểu tượng để xem thông tin chi tiết đơn hàng và thông tin giao hàng của khách hàng.
Sau khi bạn gửi hàng cho khách hàng hoặc đơn hàng của khách hàng đã được khách hàng thanh toán, bạn tìm đơn hàng và bấm vào ô vuông để xác nhận thay đổi trạng thái của đơn hàng để quản lý được doanh số cho gian hàng (doanh số dựa trên những đơn hàng có tình trạng hoàn thành), Sau khi bấm vào ô vuông bấm vào nút [cập nhật], xem lại các tình trạng đơn hàng bằng cách bấm vào mục đơn hàng trong danh mục quản lý đơn hàng.

5. Báo cáo doanh số của gian hàng
Từ danh mục quản trị (menu trái bấm vào mục báo cáo doanh số (hoặc từ quản lý đơn hàng bấm vào mục “Tổng quan”).

Màn hình hiển thị cho biết:
- Doanh số bán hàng ngày hôm nay được bao nhiêu đơn hàng, tổng doanh thu là bao nhiêu? & Doanh thu trung bình bao nhiêu.
- Doanh số bán hàng ngày hôm qua là bao nhiêu và doanh số thu được ngày hôm qua là bao nhiêu.
- Doanh số tháng có bao nhiêu đơn hàng bán được, tổng doanh số traong tháng đấy là bao nhiêu.
- Doanh số dự kiến trung bình hàng ngày tính từ đầu tháng đến ngày hiện tại bán được bao nhiêu đơn hàng và doanh thu là bao nhiêu
- Doanh số dự kiến trong tháng sẽ dự kiến được số đơn hàng & tổng doanh thu tính từ đầu tháng đến hết tháng.
- Thống kê được tổng doanh thu.
Để xem thống kê chi tiết theo sản phẩm, từ danh mục quản trị đơn hàng bấm vào mục [Theo sản phẩm] sẽ thống kê được số sản phẩm bán được của từng sản phẩm trong gian hàng.

Bấm vào mục [Xuất ra csv] để xuất ra excel.
Để xem thống kê doanh số bán hàng của từng tháng trong 1 năm, bạn bấm vào mục [Theo năm]

Bạn có thể xem báo cáo theo từng năm bằng cách nhập năm vào ô năm bấm vào xem. Màn hình hiển thị chi tiết doanh số từng tháng của năm được nhập.
Bấm vào mục [Xuất ra csv] để xuất ra excel.

ban-do-ruou.jpg

Bản đồ rượu

Bản đồ các khu vực sản xuất rượu nổi tiếng trên thế giới...
huong-dan-mua-hang.jpg

Hướng dẫn mua hàng

Quy trình mua hàng trên sàn rượu...
quy-che-thanh-vien.jpg

Quy chế thành viên

Qui định khi tham gia thành viên trên sàn rượu...