Skip to main content

Sản phẩm

Tên sản phẩm Giá : Phạm vi bán
Raimbault-Pineau SancerreCuveé Lucien
Xuất xứ: Pháp
Dung tích: 750 (ml)
Độ cồn: 13.5 (o)
Gian hàng: FINEWINE
930,000 VNĐ
Merlot Tarantino
Xuất xứ: Italia
Dung tích: 750 (ml)
Độ cồn: 13.5 (o)
Gian hàng: FINEWINE
860,000 VNĐ
Casa don Fredo Cabernet Sauvignon
Xuất xứ: Chilê
Dung tích: 750 (ml)
Độ cồn: 12.5 (o)
Gian hàng: FINEWINE
410,000 VNĐ
Tokaji 6 Puttony
Xuất xứ: Hungary
Dung tích: 500 (ml)
Độ cồn: 11.0 (o)
Gian hàng: FINEWINE
950,000 VNĐ
Luis Canas
Xuất xứ: Tây ban nha
Dung tích: 750 (ml)
Độ cồn: 14.5 (o)
Gian hàng: FINEWINE
950,000 VNĐ
Amaro Negro Salento
Xuất xứ: Italia
Dung tích: 750 (ml)
Độ cồn: 14.0 (o)
Gian hàng: FINEWINE
1,750,000 VNĐ
Château La Dominique Grand Cru Clásse
Xuất xứ: Pháp
Dung tích: 750 (ml)
Độ cồn: 14.5 (o)
Gian hàng: FINEWINE
3,200,000 VNĐ
Château Grand Pontet Grand Cru Clásse
Xuất xứ: Pháp
Dung tích: 750 (ml)
Độ cồn: 14.5 (o)
Gian hàng: FINEWINE
1,900,000 VNĐ
 3 Hiru Racimos
Xuất xứ: Tây ban nha
Dung tích: 750 (ml)
Độ cồn: 14.5 (o)
Gian hàng: FINEWINE
3,500,000 VNĐ
 Cognac XO Cadeaux 25 Years
Xuất xứ: Pháp
Dung tích: 750 (ml)
Độ cồn: 40.0 (o)
Gian hàng: FINEWINE
4,930,000 VNĐ